Regler og betingelser

Konkurrencens overordnede regler 

- Hvert hold består af 3-5 personer. Det er tilladt at blande hold med kollegaer, familie, venner osv., men man kan ikke udskifte deltagere undervejs. Som virksomhed må man gerne tilmelde flere hold.

- Du skal være fyldt 18 år for at deltage.

- Projektet løber over 8 uger og koster 600,- pr. hold.

- Man kan kun deltage på ét hold. Dette gælder også holdkaptajnerne.

- Hvert hold udnævner en holdkaptajn, som er den person, der står for at oprette holdet og invitere de andre deltagere med på holdet.

- Mødepligtige vejninger er indvejning d. 6. januar 2018 og til slutvejning d. 3. marts 2018.

- Dit hold vil ved indvejningen få udleveret én vægt som benyttes af de enkelte deltagere på holdet. Der kan tilkøbes ekstra vægte til medens 300,- pr. stk.

- Holddeltagerne skal selv sørge for at veje sig de uger, der ikke er fællesvejning og indtaste vægtoplysninger på hjemmesiden. Hver søndag i tidsrummet kl. 00.00 - 18.00* skal alle holddeltagere indtaste sin vægt under Min side. for at kunne deltage i sprintkonkurrencen.

- For at deltage i konkurrencen om ugepræmier, skal alle deltagere på det hold der har tabt mest på indeks - uge for uge, møde op til kontrolvejninger. Er dit hold blandt de 2 hold der er gået længst ned i indeks uge for uge, bliver holdkaptajnen kontaktet direkte på tlf. Kontrolvejningerne sker efter nærmere aftale i Vendia Fitness Hjørring. Alle holddeltagere skal møde op til kontrolvejning - ellers går præmien videre til sluteventet.

- Alle deltagere får hver et login, hvor de kan notere og følge deres vægttab. Det er ikke muligt for andre at se de enkelte personers vægt og vægttab.

- Alle deltagere starter i indeks 100 – det hold, der er gået længst ned i samlet indeks vinder.

- Indeksberegningen tager udgangspunkt i: nuværende vægt/startvægten x 100 = indeks.

- Til sluteventet uddeles præmier til de tre hold, der går længst ned i indeks i perioden.

- Alle former for snyd vil føre til direkte eksklusion af hele holdet. Penge gives ikke retur. Vendsyssel På Vægten kan til enhver tid forlange en kontrolvejning såfremt der er mistanke om snyd.

- Ved konkurrencens start bliver holdene låst, således det ikke længere er muligt at skifte hold, skifte deltagere eller udmelde medlemmer. Forhindres en deltager i at fortsætte på dennes hold så undlades indtasningen af vægt for denne person blot frem til konkurrencens afslutning. Deltagerens nuværende indtastede vægt vil således være den samme den resterende tid. Deltageren kan ligesom den resterende del af holdet stadig deltage i aktiviteter, foredrag og konkurrencen som helhed. Det kræves at vedkommende er tilstede til kontrolvejning såfremt holdet kommer i betragtning til sprintpræmier samt konkurrnecens hovedpræmier.      

- For at kunne deltage i konkurrencen om præmierne, skal alle holdets deltagere være fysisk tilstede til d. 03. marts til slutvejningen.


Betingelser og privatlivspolitik

Vendsyssel På Vægten
info@vendsysselpaavaegten.dk

 

Ansvar

Nedenstående gælder medmindre andet følger af ufravigelige regler i dansk ret.

På Vægten indeholder links til andre hjemmesider, herunder links til diverse annoncører og sponsorer. På Vægten står ikke ansvarlig for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på disse hjemmesider. Ligeledes står På Vægten ikke inde for forholdene omkring de private eller juridiske personer, hvortil der linkes.

På Vægten kan endvidere ikke gøres ansvarlig for hverken fysiske eller psykiske skader, sygdomme m.v., der måtte opstå som følge af vægttab eller forsøg på vægttab, ligesom direkte og indirekte tab i øvrigt er På Vægten uvedkommende.

 

Nyhedsmails

På Vægten er berettiget til at sende meddelelser til den oplyste e-mailadresse. Bemærk at dette bekræftes af deltageren, når vedkommende opretter sig som bruger på hjemmesiderne. Alle modtagere af nyhedsbreve er således kun personer, der selv har givet samtykke hertil. Nyhedsbrevene vil bl.a. indeholde informationer om konkurrencen og rabatter fra vores samarbejdspartnere. Brugeren kan til enhver tid afmelde sig disse nyhedsmails via et direkte afmeldelseslink i selve mailen.

 

Fortrydelsesret og refundering

Du kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17. Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. det tidspunkt, hvor du opretter et hold. Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette På Vægten om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende den inden fristens udløb.

 

Oprettelse som bruger og benyttelse af hjemmesiderne

Du skal være fyldt 18 år for at oprette dig som bruger og benytte de services, der er tilgængelige på vendsysselpaavaegten.dk.

Når du opretter dig som bruger, skal du udfylde de oplysninger, der er angivet som obligatoriske. Du skal identificere dig som bruger med dit rigtige navn og en gyldig e-mailadresse. Navn og e-mailadresse kan kun ses af Makers og glædende anden aktør. Oplysningerne vises ikke til andre brugere.

Du har pligt til løbende at opdatere dine brugerinformationer, så de til enhver tid er korrekte. Makers kan til enhver tid kræve, at du identificerer dig over for Makers, så Makers kan bekræfte dine brugerinformationer, og Makers kan helt eller delvist suspendere adgangen til hjemmesiderne, indtil du har identificeret dig. Makers er berettiget til at sende alle meddelelser m.v. pr. e-mail til brugerens oplyste e-mailadresse.

På hjemmesiderne har man kontakt med andre brugere og kan deltage i debatten. Makers ønsker, at der holdes en god tone i brugergrupperne. Det betyder blandt andet, at Makers ikke accepterer, at brugerne anvender kommunikation over platformen til følgende:

- Injurier, grove personangreb, chikane, mobning eller trusler over for andre brugere, personer eller virksomheder,

- Racistiske eller pornografiske indlæg eller materiale,

- Indlæg, grupper eller materiale, der fremmer eller er egnet til at fremme udvikling, manglende behandling eller forværrelse af spiseforstyrrelser (eksempelvis anoreksi, bulimi eller ortoreksi),

- Deling eller opfordring til deling af materiale, der er beskyttet af ophavsret eller andre rettigheder uden rettighedshaverens tilladelse,

- Markedsføring, reklame og salg af varer eller tjenesteydelser i erhvervsmæssigt øjemed,

- Markedsføring og salg af lægemidler, ulovlige kosttilskud eller præstationsfremmende midler eller opfordring til brug af disse,

- Indlæg eller materiale, der i øvrigt er i strid med dansk ret.

 

Priser og betaling

De til enhver tid gældende priser for tilmelding af hold hos påvægten.dk fremgår af hjemmesiderne. Alle priser på hjemmesiderne er inklusiv moms medmindre andre vilkår er beskrevet.

Betaling sker forud for periodens begyndelse.

Du betaler i form af manuel betaling af et engangsbeløb.

 

Reklamation og support

Oplever du problemer med funktionerne på hjemmesiderne, kan du tage kontakt til den gældende anden aktør. Du finder kontaktinformationer øverst her på siden.

 

Opsigelse

Du kan til enhver tid ophøre med at være bruger af hjemmesiderne. Du får ikke penge retur for en eventuel resterende del af den gældende periode.

Opsigelsen skal ske ved skriftelig frameldelse. Du finder vores kontaktoplysninger øverst på siden.

Makers er berettiget til at opsige dig som bruger med 30 dages varsel.

 

Misligholdelse

Makers er berettiget til helt eller delvist at suspendere eller bortvisere brugere, der misbruger adgangen til hjemmesiderne, tilsidesætter retningslinjerne eller udviser en adfærd, der ikke hører til på hjemmesiderne eller på anden måde handler i strid med disse vilkår. Makers kan desuden slette eller blokere hold eller indlæg, der er i strid med de nævnte regler.

Konsekvensen ved en bortvisning er, at brugeren øjeblikkeligt bliver udelukket fra hjemmesiderne, og brugerens aftale om adgang ophæves. Makers og gældende anden aktør tilbagebetaler ikke beløb for en eventuel resterende del af den periode, som brugeren allerede har betalt for.

 

Rettigheder

Alle rettigheder til hjemmesiderne, herunder design, indhold og delelementer som eksempelvis layout, tekst, grafik, fotografier og billeder tilhører virksomheden Makers og må ikke uden Makers' konkrete forudgående skriftlige samtykke kopieres, vises eller distribueres til tredjemand.

Hvis du uploader materiale til hjemmesiderne eller indsætter links til materiale (eksempelvis tekst, billeder, lyd eller video), skal du sikre dig, at du har ret til at bruge materialet og gøre det tilgængeligt på hjemmesiderne. Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder, og brugeren skal friholde Makers for ethvert krav som følge af, at materiale, som brugeren har lagt ind på hjemmesiderne, krænker andres rettigheder.

 

Logstatistik og cookies

Vi indsamler anonymiseret logstatistik på hjemmesiderne. Logstatistikken indeholder ikke personlige data, såsom e-mail adresse, navn eller postnummer. Logstatistikken bruges udelukkende internt i Makers, med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet. Logstatistik holdes strengt fortrolig og videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Hjemmesiderne bruger cookies til at registrere dig som bruger, når du logger ind på dine personlige sider. Ved at oprette dig som bruger og anvende hjemmesiderne accepterer du, at der placeres cookies på din computer. Hjemmesiderne registrerer ikke personlig information om dig og din færdsel via cookies.

Du kan slette cookies ved at gå ind i Internet Explorer og vælge "Funktioner". Her vælger du "Internetindstillinger" og derefter "Slet cookies". Du skal være opmærksom på, at du herved sletter ALLE cookies. Hvis du bruger en anden browser kan du søge vejledning i at fravælge og slette cookies i browserens dokumentation eller hjælpefunktion.

 

Brug af personlige oplysninger

Når du opretter dig som bruger, behandler På Vægten personoplysninger om dig. Der indsamles oplysninger om fornavn, efternavn, e-mailadresse og mobilnummer. Disse oplysninger bruges til udsendelse af nyhedsmails og sms’er. Desuden indsamles oplysninger om din vægt, så systemet kan foretage indeks-beregninger. Dine vægtoplysninger kan dog ikke ses af andre end dig selv og projektets administrator. Dit index kan ses af dine holdmedlemmer, og holdets samlede vægttab vil være synligt for alle der besøger hjemmesiderne.

På Vægten lægger meget vægt på høj datasikkerhed i forbindelse med selve driften. I forlængelse heraf gør vi meget ud af at beskytte dine personlige oplysninger, som du afgiver i forbindelse med at oprette dig som bruger. Alle oplysninger, der indtastes i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, betragtes således som fortrolige og anvendes kun af På Vægten. Dine personlige oplysninger vil således ikke blive videresendt til tredjepart.

Du kan altid få adgang til dine registrerede personoplysninger hos På Vægten. Det kan du gøre ved at logge ind med dit brugernavn og password. Hvis du opdager en fejl i de registrerede oplysninger eller i øvrigt ønsker at gøre indsigelse mod disse oplysninger, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger øverst her på siden.

 

Ændringer af vilkårene

På Vægten forholder sig ret til at ændre brugervilkårene. De ændrede vilkår kommunikeres til brugerne ved udsendelse på e-mail og/eller ved visning, når brugeren næste gang logger ind.